Categories
Crochet N 6 pcs Peggy Peg
6.00 CHF 6.00 CHF 6.0 CHF
Crochet long 4pcs Peggy Peg
6.20 CHF 6.20 CHF 6.2 CHF
Sardines spécial sable 23 cm 5 pcs
7.30 CHF 7.30 CHF 7.3 CHF
Sardines en acier Skewer 10 pcs Nordisk
10.90 CHF 10.90 CHF 10.9 CHF
Sardines en fer galvanizés 22 cm 10 pcs
11.00 CHF 11.00 CHF 11.0 CHF
Attache Alu Tool Hardcore Peggy Peg
11.00 CHF 11.00 CHF 11.0 CHF
Sardines spirale 40 cm 1pc
12.00 CHF 12.00 CHF 12.0 CHF
Sardines galvanizés 23 cm 5 Stück
12.50 CHF 12.50 CHF 12.5 CHF
Kombi-Tool 2 pces Peggy Peg
12.50 CHF 12.50 CHF 12.5 CHF
Sardines en acier Tarzan 17 cm 6pcs
12.50 CHF 12.50 CHF 12.5 CHF
Kit de perçage PreDrills 2 pcs Peggy Peg
14.00 CHF 14.00 CHF 14.0 CHF
Sardines ondulées 30 cm 10pcs
16.00 CHF 16.00 CHF 16.0 CHF
Plaque d'ancrage Fix & Go 2.0 Peggy Peg
18.50 CHF 18.50 CHF 18.5 CHF
Sardines en acier V-Peg 6 pcs Nordisk
19.90 CHF 19.90 CHF 19.900000000000002 CHF